Ngày 23/9/2017 vừa qua TFM đã tổ chức buổi họp PHHS đầu năm học.

Tại buổi họp, Phụ huynh được giới thiệu về định hướng phát triển, cơ sở vật chất cũng như chương trình giảng dạy, các chương trình lễ hội, sự kiện, dã ngoại dành cho các bé trong suốt năm học. 

Phụ huynh còn được hướng dẫn tham quan phòng học Montessori đúng quy chuẩn tại TFM cũng như các phòng chức năng khác.