CHƯƠNG TRÌNH THỨ 7 ARTKIDS

"CHƯƠNG TRÌNH THỨ 7 ARTKIDS" Tham gia chương trình, các bé tham gia các hoạt động học tập - vui chơi:

⛹️‍♂️ Hoạt động 1: "Trò chơi vận động" Giúp bé có kỹ năng nhảy bao bố. Thể hiện sự nhanh nhẹn, khéo léo, mạnh dạn của bé, khả năng định hướng trong không gian. Phát triển khả năng quan sát, tập trung chú ý ở bé, phối hợp với bạn khi chơi.

096 3010136