Thành tích trường

Thành tích trường

Tiny flower Montessori vinh dự nhận những danh hiệu cao quý từ cơ quan, ban, ngành giáo dục khen tặng và cũng như nhà trường vinh dự đón nhận được sự tín nhiệm từ quý phụ huynh học sinh và cộng đồng ...

- Tiny flower  Montessori vinh dự là Trường đầu tiên được Bộ giáo dục và Đào tạo Phê duyệt giảng dạy theo Chương trìn Giáo dục Montessori, TP HCM.Việt Nam

- Tiny Flower Montessori vinh dự nhận Quyết định, Bằng khen đạt Chuẩn Quốc gia do  Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh khen tặng.

- Tiny Flower Montessori vinh dự  nhận Quyết định, Bằng khen đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục  được Sở giáo dục &đào tạo thành phố Hồ Chí Minh khen tặng.
- Tiny Flower Montessori vinh dự là một trong số 15 trường đạt thành tích tốt nhất trong công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia.. 

Ngoài ra Tập thể, Cá nhân của Hội đồng sư phạm nhà trường đạt nhiều năm liền được nhận  bằng khen tặng là tập thể xuất sắc..... 

096 3010136