Thành tích học sinh

Thành tích học sinh

Học sinh Tiny flower montessori không chỉ đạt kết quả tốt trong học tập và còn đạt thành tích cao tham gia các hoạt động của Thành phố như : Hội thi Aerobic cấp thành phố, cuộc thi Tài năng trẻ Phú Mỹ Hưng, hội thi Giai điệu sắc màu....

096 3010136