CHILDREN CAN BE THEMSELVES, GROW UP IN LOVE - CONFIDENCE - JOY - HAPPINESS - CREATIVITY

CHILDREN CAN BE THEMSELVES, GROW UP IN LOVE - CONFIDENCE - JOY - HAPPINESS - CREATIVITY

We sincerely welcome parents and children to Tiny Flower School

Tiny flower school was established in 2009 with the desire to introduce the Montessori philosophy and educational program to parents and students., teachers, and those interested in early childhood education from the perspective of the Montessori educational method, to spread the Montessori educational method and contribute good values to children to support their natural development from birth to adulthood..

Tiny Flower Montessori (TFM) is a school approved by the Ministry of Education and Training to teach according to the Montessori Education Program in Vietnam.. Montessori education belongs to the AMI International Montessori organization (Association Montessori Internationale - AMI), founded by Dr. Maria Montessori in 1929, and is the leading prestigious organization in Montessori education, operating in association with the United Nations..

Tiny flower Montessori teachers are formally trained in Montessori Teacher and Assistant courses awarded by the International Montessori organization. Teachers with good pedagogical skills, Loves the profession, respects children and has the ability to inspire the interest in learning of every child.

Tiny flower Montessori classroom environment is with an area of 90 - 180 m2 located on a 4000m2 school campus. Fully equipped with Montessori materials imported from the Netherlands... and is accredited by the Association Montessori Internationale (AMI) for teaching, and functional areas, entertainment areas, swimming pools. The soccer field... covered with many trees and natural light.

Children studying at Tiny Flower Montessori can learn in a bilingual environment, Using two languages: Vietnamese and English. An environment with lots of fun learning experiences through activities will help children absorb language easily and naturally. Each class is arranged with the effort and dedication of the teachers who always build themselves to be a role model to lead and guide the children., Help children grow up in love, confident, happy, creative, promoting children to develop independence, eager to learn, interested in exploring....

Tiny Flower always pays attention to the top priority to be ensured by a nutritionist with adequate nutrition and micronutrients for students of each age group., supported by a team of many years of experience in preparing a variety of Vietnamese dishes, Foreign, diverse, delicious, from clean food sources, carefully selected from reputable brands that serve the childcare.

We believe that Tiny flower Montessori's Children's Education Program upholds core values: “Children can be themselves and grow up in Love - Confidence - Joy - Happiness - Creativity” help children develop independence, inquisitiveness, curiosity, self-discovery, self-discipline, perseverance and creativity, are not imposed. To achieve the goal of comprehensive development, Children need to receive support and help from many areas. The attention, cooperation and support of Parents is essential and is always respected and appreciated by the School..

We understand that integrating into a new environment is not easy for many children in the early stages of life. But with the environment fully equipped with modern and friendly facilities, with a team of enthusiastic teachers who love children, have many years of experience and are highly professional. Tiny Flower Montessori will always be a reliable place to help children stay safe and adapt quickly to new environments.. Sincerely thank all Parents, for trusting and choosing Tiny Flower Montessori to entrust your child's future.. We feel very proud and firmly believe that the children will be happy, safe and develop comprehensively physically and intellectually under this beloved school..

TINY FLOWER MONTESSORI SCHOOL

 

Student

Tiny flower Montessori students have achieved good results in their studies as well as achieved high achievements when participating in activities outside the school such as Aerobics Competition, Phu My Hung Young Talent Competition, Art Festival Competition.

Read more

School Achievements

Tiny flower Montessori vinh dự nhận những danh hiệu cao quý từ cơ quan, ban, ngành giáo dục khen tặng và cũng như nhà trường vinh dự đón nhận được sự tín nhiệm từ quý phụ huynh học sinh và cộng đồng ...

- Tiny flower  Montessori vinh dự là Trường đầu tiên được Bộ giáo dục và Đào tạo Phê duyệt giảng dạy theo Chương trìn Giáo dục Montessori, TP HCM.Việt Nam

- Tiny Flower Montessori vinh dự nhận Quyết định, Bằng khen đạt Chuẩn Quốc gia do  Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh khen tặng.

Read more

Tâm nhìn-Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

 

Tiny flower  Montessori với  Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi:

Tầm Nhìn: 

     "Chương trình hướng tới đến mục tiêu giáo dục toàn diện cho trẻ, thông qua các hoạt động lấy trẻ làm trung tâm, đáp ứng sự sáng tạo, ham học hỏi, thích tìm tòi, thích khám phá bằng cách sử dụng giác quan và thao tác bằng tay của trẻ; thúc đẩy trẻ tự tin, tự kỷ luật, tự lập, yêu thích học tập, sáng tạo và kiên trì; nuôi dưỡng tình yêu, niềm tự hào về bản thân, gia đình, đất nước, văn hóa, con người Việt Nam và hình thành các phẩm chất, năng lực cần thiết để chủ động thích nghi và thành công trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hóa"

Sứ Mệnh:

" Cung cấp một chương trình giáo dục toàn diện, nuôi dưỡng và đáp ứng các nhu cầu phát triển của mỗi trẻ trong môi trường giáo dục tràn đầy  tình yêu thương, được chuẩn bị kỹ lưỡng để hỗ trợ cho sự tăng trưởng và phát triển tối ưu của trẻ "

Giá Trị Cốt Lõi:

 "Trẻ em được là chính mình, được lớn lên trong Yêu thương - Tự tin - Vui vẻ - Hạnh phúc -Sáng tạo"

và giúp trẻ phát triển Tính độc lập, ham học hỏi, thích tìm tòi, tự khám phá, tự kỷ luật, kiên trì và sáng tạo.

Ngày 17.8.2023 Quận ủy Quận 7 trao bằng khen về thành tích ….Hội nhập Quốc tế 10 năm 2013- 2023 trong hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 29 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương đăng khóa XI 

Our Teams

Our Teams

 

Đội ngũ sư phạm Tiny Flower Montessori .

Đội ngũ giáo viên Việt Nam và Nước ngoài của trường TFM có bằng sư phạm và có chứng chỉ được cấp bởi Hiệp hội Montessori Quốc tế AMI, luôn trân trọng những giá trị về đạo đức nghề nghiệp, am hiểu tâm lý trẻ thơ trong vai trò là người hướng dẫn, hỗ trợ và luôn đồng hành với trẻ, luôn lắng nghe, chia sẻ và phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ.

Giáo viên luôn tích cực nâng cao trình độ chuyên môn đạt được danh hiệu cao quý  trong ngành giáo dục như: danh hiệu nhà giáo trẻ tiêu biểu, giáo viên giỏi cấp trường, cấp quận, chiến sĩ thi đua cơ sở cũng như tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.

Hội đồng Quản trị nhà trường là những người tâm huyết, nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực giáo dục.

TFM được vận hành trực tiếp bởi Ban giám hiệu nhà trường là những người đã có nhiều kinh nghiệm quản lý và điều hành trường Montessori Quốc tế theo tiêu chuẩn Hiệp hội Montessori Quốc tế AMI.

Our Teams

Facility

FUNCTION AREAS Images trans

FUNCTION AREAS

The room system and function areas includes: The Library, Music, Drawing and Painting, Dance, and the Physical Education Rooms, the dining area is located in the ground floor to create a harmonious...

Read more

THE PLAYGROUND – ACTIVITY AREAS Images trans

THE PLAYGROUND – ACTIVITY AREAS

TFM does not only give priority on investing on inside infrastructure and equipments, but also focus on the playground of the children. The playground of the school was under the consultation of the...

Read more

CLASSROOM MONTESSORI Images trans

CLASSROOM MONTESSORI

The system of classrooms are painted with soothing colors, harmoniously and carefully selected to ensure the concentration of the children during learning. The cooling system in the classrooms and...

Read more

096 3010136