Nghỉ hè với bố. Bé ra biển chơi. Tưởng rằng biển nhỏ. Mà to bằng trời...