Dưới sự hướng dẫn của Công an PCCC Q7, trường TFM đã tiến hành tập huấn và diễn tập thực hành PCCC với sự tham gia của toàn bộ GV-NV trường cùng tất cả học sinh.

Chương trình tập huấn PCCC được thực hiện định kỳ hằng năm nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho GV - NV và trẻ trong môi trường mầm non và phòng ngừa khi có xảy ra sự cố. 

Theo đó, GV-NV đã thực hành sử dụng các loại bình chữa cháy thông dụng cũng như diễn tập các phương án xử lý khi có báo cháy và kịp thời di chuyển trẻ ra khu vực an toàn trong thời gian nhanh nhất có thể.